Privatlivs- og cookiepolitik

Dataansvarlig:
camillapedersenterapi (herefter vi) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere.

Kontaktoplysninger på virksomheden finder du her:
camillapedersenterapi
Søjlegården 10D, 2670 Greve
CVR-nr.: 28962479

Mail: kontakt@capeconsulting.dk

Behandlingsaktiviteter:
Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter:

Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om længere nede på siden i vores cookiepolitik.

Kommunikation med potentielle kunder
Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores ydelser og produkter, så kan du kontakte os via e-mail, telefon og bookingsystem.
Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i dialog med dig og f.eks. svare på spørgsmål om vores ydelser og produkter. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.
Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail og telefonnummer.
Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.
Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart, om du ønsker vores ydelser/produkter eller ej.

Kunder
Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen eller produktet (herunder også digitale/online produkter) leveres korrekt.
Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer, type ydelse, særlige aftaler, betalingsinformationer og lign.
Hjelmen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.
Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbrev/mailliste
Vi har et nyhedsbrev, som vi i vores virksomhed kalder en “mailliste”. Maillisten er frivillig at tilmelde sig, og du kan altid framelde dig listen igen.
Formålet med maillisten er at sende de tilmeldte mails tips og råd samt ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden og annoncering at vores ydelser og produkter.
Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det gøres ved, at du angiver din mailadresse i kontaktformularen, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. Derudover gives dit samtykke til tilmelding af maillisten, når du trykker “ja tak” og godkender at modtage et af vores produkter til 0 kr. I den forbindelse bliver du altid oplyst, at så snart du trykker på knappen og godkender at få tilsendt produktet til 0 kr., så giver du samtidig samtykke til at blive tilmeldt vores mailliste.
Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. e-mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet/maillisten vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.
Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt maillisten.
Ved afmeldelse af maillisten stopper vi med at sende mails til dig.
Har vi ikke sendt dig en mail/nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.
Ved framelding af maillisten/nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring
Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse og ydelsesbeskrivelse.
Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføring er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a og c.
Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet, grundet at lovgivningen foreskriver det.

Databehandlere
Som de fleste andre, kan vi ikke klare alt selv. Derfor har vi samarbejdspartnere og benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.
Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, ydelser, produkter, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.
Vi benytter bl.a. leverandører til behandling og håndtering af:
Dine køb, mailliste/nyhedsbrev samt online kursusplatform (Simplero)
Dine betalingsoplysninger (Stripe og Mobilepay)

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores samarbejdspartnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.
Vi har indgået aftale herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, der ikke har at gøre med virksomheden.

Ret til at se, rette og slette oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ved behov for kontakt i den forbindelse, skriv da en mail til: kontakt@capeconsulting.dk.
Hvis du ønsker at gøre indsigelse eller klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske ved henvendelse til Datatilsynet. Du kan desuden læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.
Dette kan gøres ved framelding af mailliste nederst i mailen, eller ved henvendelse til os.

Cookies

Scroll to Top